ទំព័រ_បដា

កន្សែងទារក

កន្សែងកប្បាសទារកធ្វើពីក្រណាត់មិនត្បាញ

កន្សែងកប្បាសទារកធ្វើពីក្រណាត់មិនត្បាញ

  • មុខងារ៖លាងសម្អាតមុខ និងតំបន់ស្បែកដែលងាយប្រតិកម្ម
  • លក្ខណៈពិសេស៖មិនរមាស់ស្បែក ទន់ និងស្រួល ប្រើពីរដង សើម និងស្ងួត
  • បច្ចេកវិទ្យា៖Spunlaced មិនត្បាញ
  • MOQ៖30000 ថង់
  • ការផ្គត់ផ្គង់៖450,000 ទៅ 600,000 កញ្ចប់ក្នុងមួយខែ;ពី 75,000 ទៅ 90,000 កញ្ចប់ក្នុងមួយខែ