ទំព័រ_បដា

បន្ទះកប្បាសដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន។

ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាស្បែកប្រចាំថ្ងៃពីដើមឫស្សីធម្មជាតិ biodegradable...

កប្បាសធម្មជាតិថែរក្សាស្បែកប្រចាំថ្ងៃ

  • មុខងារ៖លុបគ្រឿងសម្អាង និងគ្រឿងសម្អាង
  • លក្ខណៈពិសេស៖ស្បែកមិនរមាស់ ទន់ និងមានផាសុកភាព ប្រើឡើងវិញបាន មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងអាចបំផ្លាញបាន។
  • បច្ចេកវិទ្យា៖Spunlaced មិនត្បាញ
  • MOQ៖500 ប្រអប់