ទំព័រ_បដា

កន្សែងអនាម័យ

កន្សែងអនាម័យសរីរាង្គសម្រាប់ស្ត្រី

កន្សែងអនាម័យសរីរាង្គសម្រាប់ស្ត្រី

  • មុខងារ៖ការផ្គត់ផ្គង់មករដូវរបស់ស្ត្រី
  • លក្ខណៈពិសេស៖ផលិតពីកប្បាសសរីរាង្គ ស្តើងបំផុត ស្រូបយកបានខ្ពស់ សំបូរទៅដោយម៉ូលេគុលស្រូបយកខ្លាំង
  • បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា៖1000 ប្រអប់
  • លក្ខណៈ​ពិសេស៖160MM, 245MM, 290MM, 410MM